Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
de. (délelőtt)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Közép-Európai Idő)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Mélt. (Méltósága)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
egyesült társaság
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
n/a (nem alkalmazható)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
sz. (szám/számú)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
évente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
du./este (délután/este)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
Elnökhelyettes
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο