Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
大约
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο