Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a.m (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
A/A
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Hora Central Europea)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
S.A.R (Su Alteza Real)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
S.A. (Sociedad Anónima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
N/A (no aplica)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
al año, anualmente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
Ver reverso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
Vicepresidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο