Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο