Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο