Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο