Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο