Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

vorm. (vormittags)
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ugf. (ungefähr)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
z.Hd. (zu Händen von)
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Seine/Ihre Königliche Hoheit
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.h. (das heißt)
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.z. (nicht zutreffend)
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
Nr. (Nummer)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pro Jahr
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
nachm. (nachmittags)
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
b.w. (bitte wenden)
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VPräs. (Vizepräsident)
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο