Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

vorm. (vormittags)
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ugf. (ungefähr)
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
z.Hd. (zu Händen von)
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.h. (das heißt)
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.z. (nicht zutreffend)
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
Nr. (Nummer)
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pro Jahr
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
nachm. (nachmittags)
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
b.w. (bitte wenden)
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VPräs. (Vizepräsident)
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο