Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

vorm. (vormittags)
صباحاً
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Για εκτιμήσεις
z.Hd. (zu Händen von)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Πανεπιστημιακός τίτλος
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
توقيت وسط أوروبا
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Seine/Ihre Königliche Hoheit
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.h. (das heißt)
أيْ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
شَرِكة مُسَجَّلة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
المحدودة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.z. (nicht zutreffend)
لا ينطبق
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
Nr. (Nummer)
رقم
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pro Jahr
كل سنة
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
nachm. (nachmittags)
مَساءً
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
b.w. (bitte wenden)
اقلب الصفحة من فضلك
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VPräs. (Vizepräsident)
نائب الرئيس
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο