Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem) : avant midi
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximativement)
लगभग
Για εκτιμήσεις
attn. (à l'attention de)
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licence
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
HEC (heure d'Europe centrale)
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R. (Son Altesse Royale)
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
c.à.d (c'est-à-dire)
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Société Anonyme)
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (non applicable)
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
n° (numéro)
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p. a. (par an)
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem) : après-midi
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
V.P. (vice-président)
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο