Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem) : avant midi
... часов утра
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximativement)
ca. (circa -ровно)
Για εκτιμήσεις
attn. (à l'attention de)
прямо в руки
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licence
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πανεπιστημιακός τίτλος
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Его величество
Τίτλος επίτιμου ατόμου
c.à.d (c'est-à-dire)
т.е. (то есть)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (non applicable)
непригодный
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
n° (numéro)
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p. a. (par an)
.../год (в год)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem) : après-midi
... часов вечера
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
см. далее (смотри далее)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
V.P. (vice-président)
Премьер
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο