Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximativement)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
attn. (à l'attention de)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licence
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
c.à.d (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (non applicable)
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
n° (numéro)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p. a. (par an)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
V.P. (vice-président)
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο