Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

(giờ) sáng
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
xấp xỉ
tahmini
Για εκτιμήσεις
gửi đến
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
Giờ chuẩn Trung Âu
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tức là/nghĩa là...
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
liên hợp/tập đoàn
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
TNHH
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
không áp dụng
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
STT.
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
thường niên/hàng năm
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
(giờ) chiều/tối/đêm
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
xem tiếp trang sau
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Phó chủ tịch
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο