Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
लगभग
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο