Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο