Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
de. (délelőtt)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
kb. (körülbelül)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Közép-Európai Idő)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Mélt. (Méltósága)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
egyesült társaság
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
n/a (nem alkalmazható)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
sz. (szám/számú)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
évente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
du./este (délután/este)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
Elnökhelyettes
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο