Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
v.m. (voor de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
ong. (ongeveer)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
t.a.v. (ter attentie van)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
MET (Middel-Europese Tijd)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
n.v.t. (niet van toepassing)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
p.j. (per jaar)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
n.m. (na de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
z.o.z. (zie ommezijde)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
VP (vice-president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο