Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο