Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
大约
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο