Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο