Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
a.m (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
A/A
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Hora Central Europea)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
S.A.R (Su Alteza Real)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
S.A. (Sociedad Anónima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
N/A (no aplica)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
al año, anualmente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
Ver reverso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
Vicepresidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο