Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο