Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο