Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
صباحاً
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
تقريبا
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
توقيت وسط أوروبا
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
أيْ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
شَرِكة مُسَجَّلة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
المحدودة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
لا ينطبق
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
رقم
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
كل سنة
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
مَساءً
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
اقلب الصفحة من فضلك
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
نائب الرئيس
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο