Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

मै शेखर नवलकर से मिलना चाहूँगा.
是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
आप जो भी समय योग्य समझें...
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
क्या हम कभी एक साथ भेंट कर बात कर सकते हैं?
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
मेरा मानना है कि हमें मिलना चाहिए.
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

अगर आपको ज्यादा परेशानी न हो तो क्या हम हमारी मुलाकात थोडी देर तक टाल सकते हैं?
依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
मैं कल दोपहर २ बजे नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी, क्या हम अपनी मुलाकात ४ बजे कर सकते हैं?
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
क्या हमारी मुलाकात कोई और दिन हो सकती है?
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
मुझे हमारी मुलाकात... तक टालना होगा.
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευγένεια
जिस दिन हमने मिलने का निश्चय किया था, लगता है उस दिन मै बहुत व्यस्त हूँ. क्या हम कोई और दिन मिल सकते हैं?
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
मैं अपने मुलाकात के दिन को बदलने में मजबूर हूँ.
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευθύτητα
क्या हम थोडी जल्दी/देर बाद मिल सकते हैं?
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

आप फोन पर नहीं मिले इस लिए मेल भेज रहा/रही हूँ. माफ कीजिए मुझे नहीं लगता की हम कल मिल पाएंगे. इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता/चाहती हूँ.
お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
मुझे यह बताकर खेद है कि निश्चित किए हुए समय पर मैं नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी.
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे हमारी मुलाकात रद्द करनी होगी.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
... की वजह से, मुझे हमारी नियुक्ती रद्द करनी होगी.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια