Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

मै शेखर नवलकर से मिलना चाहूँगा.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
आप जो भी समय योग्य समझें...
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
क्या हम कभी एक साथ भेंट कर बात कर सकते हैं?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
मेरा मानना है कि हमें मिलना चाहिए.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

अगर आपको ज्यादा परेशानी न हो तो क्या हम हमारी मुलाकात थोडी देर तक टाल सकते हैं?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
मैं कल दोपहर २ बजे नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी, क्या हम अपनी मुलाकात ४ बजे कर सकते हैं?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Επίσημη, με ευγένεια
क्या हमारी मुलाकात कोई और दिन हो सकती है?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
मुझे हमारी मुलाकात... तक टालना होगा.
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
जिस दिन हमने मिलने का निश्चय किया था, लगता है उस दिन मै बहुत व्यस्त हूँ. क्या हम कोई और दिन मिल सकते हैं?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
मैं अपने मुलाकात के दिन को बदलने में मजबूर हूँ.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευθύτητα
क्या हम थोडी जल्दी/देर बाद मिल सकते हैं?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

आप फोन पर नहीं मिले इस लिए मेल भेज रहा/रही हूँ. माफ कीजिए मुझे नहीं लगता की हम कल मिल पाएंगे. इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता/चाहती हूँ.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Επίσημη, με ευγένεια
मुझे यह बताकर खेद है कि निश्चित किए हुए समय पर मैं नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Επίσημη, με ευγένεια
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे हमारी मुलाकात रद्द करनी होगी.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Επίσημη, με ευγένεια
... की वजह से, मुझे हमारी नियुक्ती रद्द करनी होगी.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευγένεια