Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Haluaisin sopia tapaamisen herra Siitosen kanssa.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mikä aika olisi sopiva teille?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Voisimmeko sopia tapaamisen?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Mielestämme meidän tulisi tavata.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Voisimmekohan siirtää tapaamistamme?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
En pääsekään huomenna tapaamiseemme klo 14. Voisimmekohan siirtää tapaamista hieman myöhemmäksi, sopisiko esimerkiksi klo 16?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista sopia joku toinen päivä?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Minun täytyy siirtää tapaamistamme kunnes...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti olen sopinut toisen tapaamisen ajalle, jolloin meidän piti tavata. Sopisiko joku toinen päivämäärä?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Minun on valitettavasti siirrettävä tapaamistamme.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευθύτητα
Voisimmeko tavata hieman aiemmin / myöhemmin?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

En saanut teitä puhelimella kiinni, joten kirjoitan tämän viestin peruakseni huomisen tapaamisemme. Olen erittäin pahoillani aiheutuneesta vaivasta.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti minun on ilmoitettava, etten pääse sovittuun tapaamiseemme, vaan joudun perumaan sen.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti minun on peruttava huominen tapaamisemme.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Επίσημη, με ευγένεια
... takia minun on peruttava tapaamisemme.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευγένεια