Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Kdyby Vám to vyhovovalo?
언제가 괜찮으시겠습니까?
Επίσημη, με ευγένεια
Můžeme si sjednat schůzku?
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Επίσημη, με ευγένεια
Myslím, že bychom se měli setkat.
만나뵈어야 할 것 같네요.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Επίσημη, με ευγένεια
Bylo by možné stanovit jiné datum?
다른 날로 미뤄도 될까요?
Επίσημη, με ευγένεια
Musím odložit naši schůzku do...
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Επίσημη, με ευθύτητα
Mohli bychom se sejít dříve/později?
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Επίσημη, με ευγένεια