Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
I would like an appointment with Mr Smith please.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Kdyby Vám to vyhovovalo?
When would it suit you?
Επίσημη, με ευγένεια
Můžeme si sjednat schůzku?
Can we arrange a meeting?
Επίσημη, με ευγένεια
Myslím, že bychom se měli setkat.
I think we should meet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Επίσημη, με ευγένεια
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Would it be possible to set another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Musím odložit naši schůzku do...
I have to postpone our meeting until…
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
I am forced to change the date of our meeting.
Επίσημη, με ευθύτητα
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Could we make it a bit earlier/later?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Επίσημη, με ευγένεια
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Επίσημη, με ευγένεια
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Επίσημη, με ευγένεια