Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Wanneer schikt het u?
Επίσημη, με ευγένεια
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Επίσημη, με ευγένεια
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Επίσημη, με ευγένεια
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Επίσημη, με ευθύτητα
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Επίσημη, με ευγένεια
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια