Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
När skulle det passa för dig?
Когда вас устроит?
Επίσημη, με ευγένεια
Kan vi planera in ett möte?
Мы могли бы встретиться?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag tycker att vi kunde träffas.
Думаю, нам необходимо встретиться
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Возможно ли условиться на другое число?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Επίσημη, με ευθύτητα
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Επίσημη, με ευγένεια
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Επίσημη, με ευγένεια