Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
När skulle det passa för dig?
Quando è disponibile?
Επίσημη, με ευγένεια
Kan vi planera in ett möte?
È possibile fissare un appuntamento?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag tycker att vi kunde träffas.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
È possibile fissare un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Επίσημη, με ευγένεια
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Επίσημη, με ευγένεια