Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
När skulle det passa för dig?
Wann würde es Ihnen passen?
Επίσημη, με ευγένεια
Kan vi planera in ett möte?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag tycker att vi kunde träffas.
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Επίσημη, με ευθύτητα
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια