Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Eu gostaria de agendar uma reunião/ um encontro com o Sr. Silva, por favor.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quando é melhor para o senhor/ a senhora?
Mikor lenne jó Önnek?
Επίσημη, με ευγένεια
Podemos marcar um encontro/ uma reunião?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Επίσημη, με ευγένεια
Creio que deveríamos nos encontrar.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Eu gostaria de saber se é possível adiar nossa reunião/ nosso encontro.
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Não será possível para mim amanhã às 14:00h. Poderíamos nos encontrar um pouco mais tarde, às 16:00h?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível marcar uma outra data?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Επίσημη, με ευγένεια
Eu tenho que adiar a nossa reunião/ o nosso encontro até...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente tenho outro compromisso no dia em que marcamos a nossa reunião/ o nosso encontro. Seria possível nos encontrarmos outro dia?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Επίσημη, με ευγένεια
Sou obrigado a mudar a data do nosso encontro/ da nossa reunião.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Επίσημη, με ευθύτητα
Poderíamos nos encontrar um pouco mais cedo/ tarde?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar seu horário/ compromisso de amanhã. Lamento por qualquer inconveniência causada.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente devo lhe informar que não poderei estar presente na reunião proposta e, portanto, devo cancelá-la.
Infelizmente devo lhe informar que não poderei estar presente no encontro proposto e, portanto, devo cancelá-lo.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Επίσημη, με ευγένεια
Lamento ter que cancelar nossa reunião/ nosso encontro amanhã.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Επίσημη, με ευγένεια
Lamento ter que cancelar nosso compromisso/ encontro.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Επίσημη, με ευγένεια