Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Kiedy Panu odpowiada?
Mikor lenne jó Önnek?
Επίσημη, με ευγένεια
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Επίσημη, με ευγένεια
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Επίσημη, με ευγένεια
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Επίσημη, με ευγένεια
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Επίσημη, με ευγένεια
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Επίσημη, με ευγένεια
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Επίσημη, με ευγένεια
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Επίσημη, με ευγένεια
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Επίσημη, με ευγένεια