Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mikor lenne jó Önnek?
Когда вас устроит?
Επίσημη, με ευγένεια
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Мы могли бы встретиться?
Επίσημη, με ευγένεια
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Думаю, нам необходимо встретиться
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Возможно ли условиться на другое число?
Επίσημη, με ευγένεια
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Επίσημη, με ευθύτητα
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Επίσημη, με ευγένεια
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Επίσημη, με ευγένεια
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Επίσημη, με ευγένεια