Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mikor lenne jó Önnek?
Kiedy Panu odpowiada?
Επίσημη, με ευγένεια
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Επίσημη, με ευγένεια
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Επίσημη, με ευγένεια
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Επίσημη, με ευγένεια
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Επίσημη, με ευθύτητα
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Επίσημη, με ευγένεια
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Επίσημη, με ευγένεια
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Επίσημη, με ευγένεια
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Επίσημη, με ευγένεια