Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mikor lenne jó Önnek?
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Megbeszélhetünk egy találkozót?
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
El kell halasztanom a találkozónkat .....
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια