Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
언제가 괜찮으시겠습니까?
Когда вас устроит?
Επίσημη, με ευγένεια
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Мы могли бы встретиться?
Επίσημη, με ευγένεια
만나뵈어야 할 것 같네요.
Думаю, нам необходимо встретиться
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
다른 날로 미뤄도 될까요?
Возможно ли условиться на другое число?
Επίσημη, με ευγένεια
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Επίσημη, με ευγένεια
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Επίσημη, με ευθύτητα
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Επίσημη, με ευγένεια
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Επίσημη, με ευγένεια
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Επίσημη, με ευγένεια