Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

我想和史密斯先生预约一个时间。
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
什么时间适合您?
Когда вас устроит?
Επίσημη, με ευγένεια
我们能约见一个会面吗?
Мы могли бы встретиться?
Επίσημη, με ευγένεια
我认为我们应该见一面。
Думаю, нам необходимо встретиться
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

我想知道我们是否能推迟会面呢?
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
我们可以另约一个时间吗?
Возможно ли условиться на другое число?
Επίσημη, με ευγένεια
我不得不把会面推迟到...
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Επίσημη, με ευγένεια
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
我不得不更改我们会面的日期。
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Επίσημη, με ευθύτητα
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Επίσημη, με ευγένεια
恐怕我必须取消明天的预约。
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Επίσημη, με ευγένεια
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Επίσημη, με ευγένεια