Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

我想和史密斯先生预约一个时间。
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
什么时间适合您?
Kiedy Panu odpowiada?
Επίσημη, με ευγένεια
我们能约见一个会面吗?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Επίσημη, με ευγένεια
我认为我们应该见一面。
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

我想知道我们是否能推迟会面呢?
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
我们可以另约一个时间吗?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Επίσημη, με ευγένεια
我不得不把会面推迟到...
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Επίσημη, με ευγένεια
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Επίσημη, με ευγένεια
我不得不更改我们会面的日期。
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Επίσημη, με ευθύτητα
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Επίσημη, με ευγένεια
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Επίσημη, με ευγένεια
恐怕我必须取消明天的预约。
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Επίσημη, με ευγένεια
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Επίσημη, με ευγένεια