Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Haluaisin sopia tapaamisen herra Siitosen kanssa.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quando è disponibile?
Mikä aika olisi sopiva teille?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un appuntamento?
Voisimmeko sopia tapaamisen?
Επίσημη, με ευγένεια
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Mielestämme meidän tulisi tavata.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Voisimmekohan siirtää tapaamistamme?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
En pääsekään huomenna tapaamiseemme klo 14. Voisimmekohan siirtää tapaamista hieman myöhemmäksi, sopisiko esimerkiksi klo 16?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un'altra data?
Olisiko mahdollista sopia joku toinen päivä?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Minun täytyy siirtää tapaamistamme kunnes...
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Valitettavasti olen sopinut toisen tapaamisen ajalle, jolloin meidän piti tavata. Sopisiko joku toinen päivämäärä?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Minun on valitettavasti siirrettävä tapaamistamme.
Επίσημη, με ευθύτητα
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Voisimmeko tavata hieman aiemmin / myöhemmin?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
En saanut teitä puhelimella kiinni, joten kirjoitan tämän viestin peruakseni huomisen tapaamisemme. Olen erittäin pahoillani aiheutuneesta vaivasta.
Επίσημη, με ευγένεια
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Valitettavasti minun on ilmoitettava, etten pääse sovittuun tapaamiseemme, vaan joudun perumaan sen.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Valitettavasti minun on peruttava huominen tapaamisemme.
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
... takia minun on peruttava tapaamisemme.
Επίσημη, με ευγένεια