Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quando è disponibile?
När skulle det passa för dig?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un appuntamento?
Kan vi planera in ett möte?
Επίσημη, με ευγένεια
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un'altra data?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Επίσημη, με ευθύτητα
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Επίσημη, με ευγένεια
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Επίσημη, με ευγένεια