Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quando è disponibile?
Kiedy Panu odpowiada?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un appuntamento?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Επίσημη, με ευγένεια
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un'altra data?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Επίσημη, με ευθύτητα
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Επίσημη, με ευγένεια
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Επίσημη, με ευγένεια