Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quando è disponibile?
Wann würde es Ihnen passen?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un appuntamento?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Επίσημη, με ευγένεια
È possibile fissare un'altra data?
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Επίσημη, με ευθύτητα
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Επίσημη, με ευγένεια
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια