Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Quisiera fijar una cita con el Sr. Pérez, por favor.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
¿Cuándo le convendría?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
¿Podemos concertar una reunión?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Creo que deberíamos reunirnos.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

¿Tendría algún inconveniente con posponer nuestra reunión?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
No podré estar allí mañana a las 2pm. ¿Podemos reunirnos un poco más tarde? ¿Por ejemplo a las 4?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Επίσημη, με ευγένεια
¿Sería posible fijar otra fecha?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Tendré que posponer nuestra reunión hasta...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente tengo otro compromiso para el mismo día que acordamos la reunión. ¿Sería posible fijar otra fecha?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Me veo en la obligación de cambiar la fecha de nuestra reunión.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευθύτητα
¿Podemos reunirnos un poco más temprano/un poco más tarde?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo para informarle que tendré que cancelar la cita de mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Επίσημη, με ευγένεια
Debo informarle que lamentablemente no podré asistir a la cita propuesta y por ello tendré que cancelarla.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Επίσημη, με ευγένεια
Temo que tendré que cancelar nuestra cita de mañana.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Επίσημη, με ευγένεια
Debido a..., temo que tendré que cancelar nuestra cita.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευγένεια