Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Когда вас устроит?
Επίσημη, με ευγένεια
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Мы могли бы встретиться?
Επίσημη, με ευγένεια
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Думаю, нам необходимо встретиться
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Возможно ли условиться на другое число?
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Επίσημη, με ευγένεια
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Επίσημη, με ευθύτητα
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Επίσημη, με ευγένεια
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Επίσημη, με ευγένεια
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Επίσημη, με ευγένεια