Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Quisiera fijar una cita con el Sr. Pérez, por favor.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
¿Cuándo le convendría?
Επίσημη, με ευγένεια
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
¿Podemos concertar una reunión?
Επίσημη, με ευγένεια
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Creo que deberíamos reunirnos.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
¿Tendría algún inconveniente con posponer nuestra reunión?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
No podré estar allí mañana a las 2pm. ¿Podemos reunirnos un poco más tarde? ¿Por ejemplo a las 4?
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
¿Sería posible fijar otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Tendré que posponer nuestra reunión hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Lamentablemente tengo otro compromiso para el mismo día que acordamos la reunión. ¿Sería posible fijar otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Me veo en la obligación de cambiar la fecha de nuestra reunión.
Επίσημη, με ευθύτητα
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
¿Podemos reunirnos un poco más temprano/un poco más tarde?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo para informarle que tendré que cancelar la cita de mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Επίσημη, με ευγένεια
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Debo informarle que lamentablemente no podré asistir a la cita propuesta y por ello tendré que cancelarla.
Επίσημη, με ευγένεια
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Temo que tendré que cancelar nuestra cita de mañana.
Επίσημη, με ευγένεια
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Debido a..., temo que tendré que cancelar nuestra cita.
Επίσημη, με ευγένεια