Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Kiam ĉu konvenas al vi?
Hvornår passer det dig?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Kan vi arrangere et møde?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Jeg synes vi skal mødes.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Επίσημη, με ευθύτητα
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Επίσημη, με ευγένεια